Astăzi se împlinesc 15 ani de la trecerea în nefiinţă a lui Mircea Casassovici.

Valea Seacă a Caraimanului 2A
4,33/5 (3 voturi)
9439 vizualizări


  • Descriere
  • Poze (1)
  • Jurnale/Parcurgeri (88)
  • Video (5)
  • Comentarii (0)
adăugat de Ad Min la data de 27.09.2014
editat de Ad Mini la data de 12.01.2018

Caracteristici generale


Grad clasic: 2A
Tip: Traseu alpin

 Sursă foto: Rupi 
Durată parcurgere: 5 ore
Stâncă: 
Calitate asigurări: 
Nr asigurări: 
Privelişte: 
Frecventat: 

Sumar

Traseu medaliatPitoaneFantasticCoardă

Premieră şi reparații

Premieră iarnă: Niculae Comănescu, Aurel Teodorescu, Sepe Zavazal, Ivana Popescu
Dată: 31.01.1932


Descriere traseu

        Valea prezintă întrepunctul de intersecţie cu Drumul Fîntînii şi Şaua Mare a Caraimanului (alt.2325 m), trei porţiuni de aspecte cu totul distincte şi în parte contrastante,şi anume: porţiunea inferioară, avînd o înclinaţie moderată şi un mic număr deobstacole; amfiteatrul larg şi uşor înclinat al Poienii Mari, acoperit peîntinderi vaste cu bogate tufărişuri de jnepeni, şi în sfîrşit, hornurilestîncoase, înguste şi puternic înclinate din treimea superioară a parcursului.
        Primele săritori sîntmici şi lipsite de dificultăţi. Firul văii pătrunde curînd într-un prim canioncu pereţi foarte apropiaţi şi verticali, la capătul căruia o săritoare deaspectul unui scoc, înalt de cca 15 m, poate fi trecută direct sau ocolită cuuşurinţa de-a lungul unei platforme înguste ce urcă prin stînga şi paralel cufirul văii. La mică distanţă în amonte, şi anume în punctul unde coastele dindreapta (cum urcăm) se îndepărtează, un vîlcel ce coboară de sub versantulsudic al Picăturii (Vîlcelul Strungii Mari) marchează traseul care conduce labaza Fisurii Galbene.
        După trecerea directăsau ocolirea unei a doua săritori mari, denumită ,,Săritoarea lui Zangur",ajungem la confluenţa cu V. lui Zangur (gradde dificult. 1A), al cărei traseu urcînd în prelungirea V. Seci este confundatuneori cu aceasta din urmă.
        Curînd după ce depăşimconfluenţa cu Valea lui Zangur, o săritoare verticală de cca 10 m înălţime(Săritoare din Cotitură) poate fi escaladată direct - în cazul cînd fereastrace o formează în partea superioară nu este blocată - sau ocolită prin stîngavăii. Firul prezintă în continuare şi pe o scurtă porţiune, un curs sinuos,pătrunde într-un mic canion, iar cîteva zeci de metri mai sus primeşte dinstînga Vîlcelul Uriaşului, al cărui fir, urmat pe o mică porţiune, în sus,conduce la baza peretelui ce cade către N, din Creasta Ţancului Uriaşului.
        Începînd de la confluenţa sus-amintită,Valea Seacă este întreruptă de Săritoarea Prelucie, formată dintr-o înlănţuirede lespezi puternic erodate de ape şi alunecarea lentă a zăpezilor. Acestobstacol poate fi escaladat direct, urmînd scocurile şi micile fisuri ce-1brăzdează frontal sau ocolit prin coastele înierbate şi pe lîngă jnepenişul dindreapta văii (cum urcăm).
        Traseul ajunge curînd în imensul amfiteatru alPoienii Mari, care deschide o perspectivă largă şi dă o singulară măreţieasupra acestui vast cuprins de piatră, dominat în dreapta - cum privim spreCrucea Eroilor - de marile piramide ale Picăturii şi Colţului Strungii Mari,iar în stînga, de creasta fierăstruită a Ţancului Uriaşului. În centru,Hornurile Văii Seci, întunecoase şi umede, se prăvălesc aproape vertical din ţărmurarăsăriteană a platformei Caraimanului, formînd la ieşirea în poiană un mic conde dejecţie; în stînga hornurilor, Spintecătura V. Seci şi Vîlcelul Mortuluibrăzdează aproape liniar faţa Caraimanului, iar în dreapta, strecurîndu-se pesub peretele sudic al Crestei Picătura, Spălătura Văii Seci ia sfîrşit deasupraaceleiaşi poieni, printr-o ruptură de pantă de proporţii neobişnuite.
        Din marea poiană a văii şi după otraversare în urcuş uşor spre stînga, pătrundem în Hornurile Văii Seci, îndreptul Brîului Portiţei a căruicingătoare, pe alocuri acoperită cu jnepeni şi însoţită de un mic, hăţaş,traversează către S Spintecătura Văii Seci şi Vîlcelul Mortului îndreptîndu-se,prin fereastra denumită ,,Portiţa Caraimanului" şi peste Valea Spumoasă,spre V. Jepilor (în traseul indice 5). 
        
De la Brîul Portiţei în sus, firul Văii Seci este întrerupt de o primă săritoare (Săritoarea Portiţei), aproape verticală, însă de o înălţime ce nu depăşeşte 5 m; după ce o urcăm cu uşurinţă prin fisura din stînga, ajungem curînd în faţa celei de a doua săritori, denumită, Săritoarea Neagră, a cărei escalada este lipsită de dificultaţi. Urmează imediat Săritoarea Crucii (cca 15 m), care poate fi urcată direct sau ocolită prin dreapta. Cîteva zeci de metri mai sus, Hornul Adînc, mai dificil decît obstacolele precedente, poate fi escaladat pe un prag îngust, prin dreapta şi paralel cu scocul frontal. Nu ne vom angaja în nici un caz pe feţele aparent accesibile din stînga văii (dreapta cum urcăm), care ascund pericole nebănuite din cauza pantei excesive şi a micilor platforme şi trepte de iarbă ce se rup cu uşurinţă. Curînd ajungem la baza celui mai dificil obstacol de pe parcurs (Săritoarea Mare, înălţirne 25 m), care avînd aspectul unui horn îngust şi aproape vertical, se escaladează pe cîteva mici porţiuni, prin ramonaj. 
        In continuare, ,,Săritoarea de sub Streaşină" este ultimul obstacol al văii; graţie numeroaselor prize, aceasta poate fi escaladată direct dupa care, urcînd cu uşurinţă prin bolovanişul şi micile scocuri ale firului, ajungem în Brîul de Sus (sau ,,Brîul de sub Streaşină"), prispă largă şi odihnitoare în faţa unei grote adînci, surplombată, pe toată desfrişurarea ei, de o uriaşa boltă de piatră. Din Brîul de Sus, unde ascensiunea Văii Seci este virtual terminată, orientîndu-ne spre S şi apoi brusc la dreapta, spre V, ajungem 15 min în Şaua Mare a Caraimanului.
Surse informaţii
Bucegii turism alpinism - N. Dimitriu, Emilian Cristea
Mircea Ordean - Articol Muntii Carpati

Topo

Topo

Valea Seacă a Caraimanului

Poze


Sursă foto: Rupi

Descoperă detalii despre acest traseu de la cei care l-­au parcurs


Jurnale & referinţe


  • 11.02.2017  Daniel Toader
  • 05.12.2015  Eugen H., Alex C., Rupi

Sursă foto: Rupi

Useri care au parcurs traseul


Andrei Badea - 30.11.2021, Iarna
- 30.11.2021https://www.backtonature.ro/valea-lui-zangur-in...
Bogdan Lazăr - 11.08.2021, Vara
- 11.08.2021
Marius P - 20.09.2020, Vara
- 20.09.2020https://www.carpati.org/jurnal/la_crucea_eroilo...
Diana Diaconescu - 08.08.2020
- 08.08.2020https://morbidangeldyana.wordpress.com/2020/08/...
Roua Popescu - 17.11.2019
- 17.11.2019
Scriba Cezar - 13.10.2018, Vara
- 13.10.2018
Alexander Edelweiss - 13.10.2018, Vara
- 13.10.2018
Sherpa Scufi - 16.08.2018, Vara
- 16.08.2018
Sherpa Scufi - 05.08.2018, Vara
- 05.08.2018
Andrei Badea - 17.02.2018, Iarna
- 17.02.2018
Victor Anica - 27.08.2017, Vara
- 27.08.2017
Sherpa Scufi - 06.08.2017, Vara
- 06.08.2017
Adrian Mihai - 26.02.2017, Iarna
- 26.02.2017iesit prin Vlc. Mortului cu retragere pe V. Alba
Sherpa Scufi - 07.08.2016, Vara
- 07.08.2016
Alina Madalina Rosu - 10.07.2016
- 10.07.2016
LauraB - 27.02.2014, Iarna
- 27.02.2014
Lucian Apostu - 01.01.1900
Cristian Popescu - 01.01.1900, Vara
Sherpa Scufi - 01.01.1900

Useri care doresc să parcurgă traseul


tamassslv
Chalin

Vezi video-uri cu traseul realizate de cei care l-­au parcurs


Film - Mircea Ordean - 12.11.2018

Film - C9H13No3 - 18.11.2014

Film - Mihai Cernat - 30.09.2012

Film - Páll Endre - 03.12.2009

Film - Páll Endre - 03.12.2009

HartăEchipament


Sursă foto: Rupi

Comentarii