Legendă

Tip stâncă

  Calcar
  Conglomerat
  Granit
  Șisturi cristaline
  Andezit
  Gnais
  Gresie

Pin Points

    Recomandat
    În special pt trasee clasice
    În special pt escaladă
    În special pt trad
    În special pt iarnă