6 yeas ago, Michael Buchholtzer was leaving us. Today we celebrate 60 years since Traseul Marian Nicolae (Fisura întreruptă din Colţii Gemeni) (Amfiteatrul Colţilor Gemeni) first ascent

Page Not Found
  • We couldn't find this page
You are lost! Go back to the last bolt or the last peg.Ultimele trasee reparate

Colţul Dărâmat din Vâlcelul Superior al Şpirlei 4B, 7 (5/5+, A0)

Cîteva sute de metri la nord de Zaplaz, din vălmăşagul zidurilor Pietrei Craiului se desprinde un vîrf izolat. Creştetul său abia depăşeşte jumătatea înălţimii abruptului. O muchie subţire îl leagă de restul stîncăriilor, cu grote şi streşini, fete lucii, hornuri şi rîuri de grohotiş. Neavînd nume, în anul 1957 l-am botezat Colţul Dărîmat, concretizînd astfel impresia încercată în inima acestei regiuni cu totul neumblate.
     - 12.10.2019