Marius P

29 octombrie 2020 ora 20:38 PM

Intrarea este destul de greu de intuit, dacă nu eștifamiliarizat cu traseul. Chiar în marginea vâlcelului desenat pe schițele de pe net este unpinten ascuțit, care mai sus se pierde pe fața înierbată a unei muchii, faptcare, cel puțin pe mine, m-a făcut inițial să cred că pe acolo este traseul. Înrealitate, el este undeva mai în stânga și urmează o linie care capătă aspectde creastă abia mai sus.

LC 1 – cca. 35-40 m, ușor, brână deiarbă ce urcă ascendent stânga, chiar de la baza pintenului, apoi urmează unpiept vertical de piatră cu perne de iarbă, de vreo 4-5 m. Destul de friabil,dar cu prize suficiente. După prag se urcă către stânga, pe un scoc abrupt șipământos, ușor, ce te scoate în strunga formată între un ac de piatră înalt(santinelă / jandarm) și perete. În perioada de vară strunga este destul debine ascunsă de copacii înfrunziți. Se poate merge neasigurat.

LC 2 – cca. 45-47 m, grad 4+/5, cu un pas maidelicat după pasajul de debut. Începe în cățărare oblic dreapta, pe o față înclinată,cu prize mari dar tăioase, până la un piton cu inel, vizibil din regrupare.Pitonul este vechi, dar încă bun. Se continuă către dreapta, până la o treaptăsituată pe marginea peretelui, apoi drept în sus, pe prize cam instabile. Dupăcâțiva metri ajungem la un al doilea piton (vechi, cu inel), bătut sub un pasajvertical și expus. Traseul începe să capete ușor-ușor aspectul unei muchii,care se urcă pe pernuțe de iarbă și trepte de piatră cu pământ, destul de miciși de alunecoase. Pentru mai multă siguranță, pe parcurs se poate monta unfriend mediu pe o fisură. După încă vreo 4-5 m se ajunge pe o treaptăorizontală a crestei, suficient de lată și numai bună pentru un moment derespiro. Urmează o nouă treaptă verticală de vreo 3-4 m, cu prize bune și cu unmic colț de piatră (bolovan) ieșit din linia peretelui, pe după care se poatepune un anou pentru o asigurare intermediară. Se ajunge la o nouă treaptăorizontală, mai mică, situată la baza unui fețe impozante, de formătriunghiulară, brăzdată pe mijloc de un horn sau fisură dificilă. De aici setraversează spre dreapta vreo 7-8 m pe un pasaj ușor, cu iarbă și pământ, dar destulde expus, până la marginea peretelui, se mai urcă 1-2 m și se regrupează la uncopăcel.

LC 3 – cca. 45-47m, grad 2/3. De la copăcel se urcădrept 2-3 m și apoi oblic stânga, până se prinde muchia dreaptă a peretelui(feței triunghiulare), pe care se continuă în sus spre un copac mai mare, la care se poate asigura. Urmează un parcurs oblic stânga, pe prizebune, către vârful feței triunghiulare, având ca punct de reper un horn adâncsituat aproape de marginea stângă a peretelui. Se regrupează comod la bazahornului, în zona unui piton vechi, cu inel.

LC 4 – cca. 40m, cu un pasaj probabil grad 6+ (5, A1).Debutează cu un pasaj cu stâncă bună, pe muchia stângă a hornului, care e șimuchia peretelui. Urmează un pasaj foarte înclinat, cu 4 pitoane vechi, cuinel, bătute des, cam la 1 m distanță unul de altul. Deasupra ultimului pitonhornul se pierde pe o față verticală, spălată. Prizele de mână sunt foarte sus– pe dreapta o felie de stâncă solidă (un biscuite), ieșită din linia peretelui, iar pentrumâna stângă, drept în sus, o priză mică, doar cât să te ții cu 2 degete, pecare nu o vezi de jos. Nici prizele de picioare nu sunt prea bune. Aici estepasul traseului. Pasajul este spălat și expus, la bocanci capul de coardă trecegreu, dar se poate pune o scăriță în ultimul piton.

Ieșirea se face spre dreapta, ținându-te de felia destâncă și apoi se traversează către dreapta un pasaj expus de vreo 3-4 m, peperne mici de iarbă și cu prize destul de depărtate pentru mâini. Dupătraversare se ajunge într-un pliu al crestei, pe o treaptă orizontală de vreo 1mp, situată sub un horn vertical, la baza căruia este un piton vechi. Intrareaîn horn este destul de strâmtă și incomodă, mai ales cu rucsac în spate, avândpe partea stângă o muchie ușor convexă și pe partea dreaptă un pasaj fărăprize. După vreo 2 metri hornul devine ușor, cu prize bune, iar peste vreo încă4-5 m se pierde într-un prag vertical și expus. Deasupra acestui pasaj seajunge pe o nouă treaptă orizontală, de vreo 1 mp, cu 1 piton vechi, cu inel,bătut pe partea stângă a următorului prag al muchiei. Se poate regrupa aici.Pentru că linia traseului face multe unghiuri pe această lungime, este depreferat să se folosească bucle lungi, pentru diminuarea frecării corzii.

LC 5 – cca. 25 m, grad probabil 4 la pasajul dedebut, apoi nu depășește gradul 2. Lungimea debutează cu un pasaj vertical devreo 4-5 m, foarte friabil, expus și fără posibilități de asigurare. Urmează onouă treaptă orizontală, apoi o față căzută, tăiată de un horn scurt, oblic, cuprize bune. La baza feței căzute se poate asigura cu un anou pe după un bolovanieșit spre stânga din linia stâncii. Deasupra pasajului înclinația terenului sedomolește și se urcă pe pantă înierbată până în creastă, unde se regrupează laun copac.


Te rugam lasa un comentariu